BENCHMARKING

BENCHMARKING je založený na porovnávaní pomerových ukazovateľov a ukazovateľov nákladovosti s konkurenčným prostredím resp. cieľmi, ktoré plánujeme dosiahnuť. PDF súbor Ukážka

CIEĽ

CIEĽ porovnáva ukazovatele so stanovenými cieľmi. PDF súbor Ukážka

PREDIKCIA

PREDIKCIA na základe predikčných modelov predchádza bankrotu firmy a prognózuje budúci vývoj.

Použité systémy včasného varovania:
  • Králičkov rýchly test
  • Altmanov Z – score
  • Index bonity
  • Index IN05
Rekapitulácia umožňuje sledovať, ako sa modely v hodnotení firmy zhodujú a akú majú výpovednú hodnotu.
PDF súbor Ukážka

EKONOMICKÝ NORMÁL

EKONOMICKÝ NORMÁL na základe pravidiel vyhodnocuje intenzívny vývoj vo firme pomocou medziročných zmien vybraných položiek.
PDF súbor Ukážka

INDEXY

EKONOMICKÉ INDEXY porovnávajú a vyhodnocujú dynamiku nákladových a majetkových položiek s dynamikou tržieb (tržby za predaj tovarov, vlastnej výroby a služieb). PDF súbor Ukážka

OBRATOVÝ CYKLUS I.

OBRATOVÝ CYKLUS I. sleduje spôsob financovania prevádzkovej činnosti podniku. PDF súbor Ukážka

OBRATOVÝ CYKLUS II.

OBRATOVÝ CYKLUS II.modeluje a zobrazuje prechodný vplyv na výšku finančných účtov. PDF súbor Ukážka