KRITÉRIÁ

umožňujú užívateľovi na základe vlastného hodnotenia vybraných finančných ukazovateľov stanoviť podmienky výpočtu interného ratingu.

TABUĽKA

vyhodnotí rating výslednou priemernou známkou na základe vlastných hodnotiacich kritérií (výber z 28 ukazovateľov). PDF súbor Ukážka