O nás

Sme manželia Jozef a Terka. Už 30 rokov kráčame spolu životom v dobrom  a niekedy dokonca ešte v lepšom. Vychovali sme štyri deti, ktoré sú už viac-menej samostatné a vždy sa tešíme na stretnutie s nimi. Naša pracovňa, v posledných rokoch tiež spoločná,  je plná elánu, radosti z úspechov, ale ako to už v živote chodí, občas aj znechutenia a netrpezlivosti z nezdaru.
Ja som šesťdesiatnik, manželka ešte zďaleka nie. Duchom sme však mladí. Okrem pracovných a rodinných povinností sa venujeme turistike (v Tatrách musím dávať pozor na medvede), hudbe a osobnému rozvoju. Súťažne hrám šachy, Terka hrá na organe, vedie spevácky zbor.
Obidvaja máme ekonomické vzdelanie. Pracovali sme v oblasti bankovníctva a programovania. Moje podnikateľské začiatky sú datované do roku 1991, keď som si otvoril popri zamestnaní živnosť a začal s rozširovaním NOD32 na Slovensku. S úsmevom si spomínam na obdobie, keď som s telefónnym adresárom a drobnými vo vrecku naklusal k telefónnej búdke  a dohadoval stretnutia so zákazníkmi. Potenciálni klienti mali značný záujem o antivírovú ochranu svojich počítačov. Preto ma práca bavila  a napĺňala. Výsledkom nášho úsilia a dôkazom schopnosti aj malej firmy  konkurovať na trhu, sú naše zaradenia do kategórii Platinium a Gold Partner spoločnosti Eset, s.r.o. 

 

Prečo sme začali s ANALYSTOM?

Aj keď všetko vyzeralo super, život veci trochu pozmenil. S postupom času, v tomto tisícročí, sa  konkurenčné prostredie v oblasti predaja antivírusovej ochrany počítačov výrazne aktivizovalo, čo spôsobilo zníženie obratu našej firmy.

Nastal čas na zmenu! A tak v roku 2014 začala naša dobrodružná cesta s vývojom programu ANALYST.
Teraz s odstupom času však vidíme, že nám to paradoxne napomohlo posunúť sa dopredu a realizovať sa vo svojom odbore. Vrátil som sa k tvorbe v užívateľskom prostredí Excelu, nakoľko ma to baví. Terka má rada Jožka, tak ju to baví tiež. A tak sme sa takmer tri roky bavili...

No ale vážne. Z praxe máme možnosť vidieť, ako sa v podnikateľskom prostredí využíva  resp. nevyužíva finančná analýza pri finančnom riadení a rozhodovaní. Vieme, koľko vynakladáte úsilia a zodpovednej práce, koľko problémov a ťažkostí musíte prekonávať pri spracovávaní účtovných uzávierok.

Vedomí si toho, ako a čím môže náš program ANALYST pomôcť mnohým manažérom a majiteľom firiem, akým prínosom môže byť pre nich, naše rozhodnutie vytvoriť program na finančnú analýzu,  bolo o to pevnejšie a rozhodnejšie. Ponúkame vám príležitosť zúročiť plody Vašej námahy.

 

Ako sme vybudovali ANALYST?

Ale ako sa rodil naozaj? Na začiatku bola myšlienka a čistý stôl.  A čo ďalej? Bolo treba ju rozvíjať a postup si ujasniť v hlave. Postupne sa zrodila myšlienková mapa, pribúdali knihy v knižnici. Začalo obdobie štúdia odbornej ekonomickej literatúry a Excelu. Následne sme zvládli terminológiu ekonomických pojmov a skratiek. Pri postupnej tvorbe programu aj Excel dostal zabrať, aj naše mozgové závity. Komunikovali sme s akademickou obcou a viedli debaty s podnikateľmi a odborníkmi z ekonomickej praxe.

Treba, aby som pri tvorbe ANALYSTU spomenul aj podporu celej rodinky. Terka okrem toho, že mi zanietene fandila, pracovala na zrozumiteľnom helpe a príjemnom dizajne programu. Dcéry sa  vyjadrovali k dizajnu a synovia k logike a postupnosti programu.

Dali sme sa zaskočiť novou metodikou účtovných výkazov, ktorá sa menila od roku 2014. Preto sme  museli vyriešiť otázku, či budeme v programe podporovať obe štruktúry účtovných výkazov. A tak  padlo rozhodnutie. Naša „Finančná analýza po novom“ umožňuje zadávať vstupné dáta v starom a aj v novom formáte.

Visela nado mnou aj otázka, či Excel užívateľsky zvládne logiku postupov a previazanosti modulov bez podpory programovania. Dokázal, že je flexibilný, poradil si s množstvom vzorcov, tabuliek, dynamických grafov a ovládacích prvkov bez makier.

Všetko dobre dopadlo. Výkazy sme prekonvertovali, terminológiu ujasnili, moduly programu dokončili, zrozumiteľný help spracovali a dizajn upravili tak, aby sa Vám s ním príjemne pracovalo.

Stálo to za to. Vytvorili sme prospešnú vec, ktorá prinesie trocha dobra aj pre život okolo nás. 

 

Náš príbeh však tým nekončí.

 

Chceme ešte prispieť svojou troškou k vylepšeniu života na tejto zemi. Máme Vám čo ponúknuť.

Budeme s Vami komunikovať a reagovať na Vaše problémy z praxe.
Radi sa podelíme o skúsenosti a zodpovieme Vaše otázky. 

Tým vám chceme zjednodušiť život a pomáhať robiť zodpovedné ekonomické rozhodnutia v prospech firmy. 
Preto náš príbeh pokračuje, ale už spolu s Vami.

Pridajte sa! Poďte s nami do toho!