TABUĽKA

poukazuje na príčiny rozdielu medzi čistým ziskom a stavom peňažných prostriedkov na finančných účtoch spoločnosti. PDF súbor Ukážka1 PDF súbor Ukážka2