Program ANALYST umožňuje modelovať obratový cyklus peňazí v jednotlivých jeho položkách a zároveň sledovať vplyv na prechodnú výšku prostriedkov na finančných účtoch.

Zároveň sleduje vplyv týchto zmien na likviditu podniku. Prepočítava zmeny likvidity pohotovej, bežnej a celkovej v percentách. 

 

obratový cyklus peňazí = DO_ZAS + DS_KPOHobch – DS_KZAVobch 

 • DO_ZAS = doba obratu zásob v dňoch
 • DS_KPOHobch = doba splatnosti KPOH z obchodného styku
 • DS_KZAVobch = doba splatnosti KZAV z obchodného styku

  

 • Vplyv zmeny DOBY OBRATU ZÁSOB  
 • Predĺženie
  • Predlžuje obratový cyklus
  • Znižuje prechodne stav finančných prostriedkov 
 • Skrátenie
  • Skracuje obratový cyklus
  • Zvyšuje prechodne stav finančných prostriedkov

  

 • Vplyv zmeny SPLATNOSTI  KRÁTKODOBÝCH  POHĹADÁVOK     
 • Predĺženie
  • Predlžuje obratový cyklus
  • Znižuje prechodne stav finančných prostriedkov 
 • Skrátenie
  • Skracuje obratový cyklus
  • Zvyšuje prechodne stav finančných prostriedkov

  

 • Vplyv zmeny SPLATNOSTI KRÁTKODOBÝCH ZÁVÄZKOV   
 • Predĺženie
  • skracuje obratový cyklus
  • zvyšuje prechodne stav finančných prostriedkov

 • Skrátenie
  • predlžuje obratový cyklus
  • znižuje prechodne stav finančných prostriedkov