EKONOMICKÉ INDEXY zachytávajú medziročnú zmenu a slúžia na meranie dynamiky ekonomických javov.

 Ekonomické indexy majú charakter

  • reťazového indexu
  • relatívneho prírastkového indexu

Pomocou reťazového indexu (index zmeny) môžeme porovnávať a analyzovať vývoj jednotlivých nákladových a majetkových položiek v čase. Vypočíta sa ako pomer  bežného obdobia s obdobím predchádzajúcim podľa vzorca

  Ipoložky = ( Xt+1 / X)

  • t = obdobie
  • x = položka

 Pre väčšiu výpovednú hodnotu je vhodné vypočítať relatívny prírastkový index, ktorý sleduje  indexy jednotlivých majetkových a nákladových položiek a zároveň hodnotí ich vývoj k indexu tržieb (tržby za predaj tovarov, vlastnej výroby a služieb).

  Ipoložky /  Itržieb =  ( Xt+1 / X) / ( Bt+1 / B)


 
Relatívny index umožňuje zistiť príčiny rýchlejšieho rastu sledovanej položky oproti rastu tržieb.

  •  Ak Inákladovej položky / Itržieb  => 1, vývoj je negatívny
  • Ak  Inákladovej položky / Itržieb    < 1, vývoj je pozitívny


Nákladová položka vzhľadom k tržbám by mala rásť pomalšie. Ak náklady rastú rýchlejšie, je potrebné zistiť príčinu neželaného javu.

  • Ak IEAT / Itržieb > 1, vývoj je pozitívny
  • Ak IEAT / Itržieb <= 1, vývoj je negatívny

Čistý zisk (EAT) vzhľadom k tržbám by mal rásť rýchlejšie. Ak EAT  rastie pomalšie alebo klesá, je potrebné hľadať príčinu neželaného ekonomického javu.